De volgende beroepsverenigingen zijn verbonden aan de Geschilleninstantie SGCIG:

• Artsen Voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
• Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV)
• Wetenschappelijke Artsenvereniging Voor Acupunctuur Nederland (WAVAN)

De beroepsverenigingen wijzen een deskundige arts uit hun gelederen aan die wordt toegevoegd aan de Geschilleninstantie CIG, wanneer door de Geschilleninstantie CIG wordt aangegeven dat er een klacht is ingediend.

De klachtenfunctionaris

Een cliënt kan een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging, waar de zorgaanbieder lid van is. De klachtenfunctionaris dient de cliënt voor te lichten, te ondersteunen, te begeleiden en tussen partijen te bemiddelen, alles gericht op een oplossing. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig.
Als een cliënt een klacht indient, is de zorgaanbieder verplicht om binnen zes weken in een schriftelijke mededeling aan te geven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. Deze termijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd.

De geschilleninstantie

Als bemiddeling door een klachtfunctionaris niet lukt, of de cliënt is niet tevreden met de schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder, waarin is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, is er sprake van een geschil. De cliënt kan dit geschil voorleggen aan een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich (verplicht) bij heeft aangesloten. In dit geval de geschilleninstantie CIG.
De geschilleninstantie CIG geeft binnen zes maanden een bindend oordeel over het geschil en kan een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie CIG moet de uitspraken publiceren.