De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde, hierna de Geschilleninstantie, beoordeelt geschillen van klagers over zorgaanbieders van de bij haar aangesloten beroepsverenigingen:

• Artsen Voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
• Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV)
• Wetenschappelijke Artsenvereniging Voor Acupunctuur Nederland (WAVAN).

De SGCIG is door de minister van VWS erkend conform artikel 18 lid 2 van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (kenmerk EGi 23373.2 d.d. 7 februari 2017).

Over een behandeling van een zorgaanbieder bent u niet tevreden en samen komt u niet tot een oplossing voor uw klacht. Bij het zoeken naar die oplossing kunt u ook de hulp inroepen van een klachtenfunctionaris. De aangesloten beroepsverenigingen beschikken over een klachtenfunctionaris.

Wanneer u ook met behulp van die klachtenfunctionaris niet tot goede oplossing komt, dan kunt u de klachtenprocedure voortzetten, door uw klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie.

De Geschilleninstantie doet op grond van hoor- en wederhoor een bindende uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Daarnaast kan de Geschilleninstantie een schadevergoeding vaststellen.